Якість питної води

На сьогоднішній день водопровідна вода, що постачається споживачам з ВОС «Дністер» відповідає діючим санітарним нормам і вимогам СанПіН 2.2.4-171-10 до питної води.

Вода, перед подачею в Одесу, проходить ретельну поетапну очистку і знезараження на ВОС «Дністер», де своєчасно проводиться заміна швидких фільтрів і модернізація обладнання. Після цього, вже в Одесі вода додатково знезаражується на всіх міських водонасосних станціях, які «Інфоксводоканал» перевів на нову безпечну технологію знезараження води гіпохлоритом натрію. Для цього підприємство інвестувало понад 5 мільйонів гривень в німецьке і австрійське обладнання та найякісніші реагенти.

Контроль якості водопровідної води здійснюється цілодобово висококваліфікованими фахівцями центральної хіміко-бактеріологічної лабораторії філії «Інфоксводоканал». Для цього проби води відбираються в ста точках по всіх районах міста Одеса. Дослідження проводяться на сучасному обладнанні, що не має аналогів в м. Одесса, більш ніж по 50 показникам. Безпека питної води в мікробіологічному відношенні визначається показниками, які з достатньо високою вірогідністю характеризують відсутність в ній шкідливих для здоров'я людей біологічних складових. Дослідження хімічного складу питної води дозволяють визначати безпеку води по токсичним, канцерогенним і мутагенним речовинам органічної і неорганічної природи.

Лабораторія оснащена сучасними приладами вітчизняних і світових виробників, фотометрами, ІК і УФ спектрофотометрами, атомно-абсорбційними спектрофотометрами, аналізатором вуглецю, газовими та рідинними хроматографами.

З квітня 2008 року після реконструкції почала свою роботу мікробіологічна лабораторія філії «Інфоксводоканал».

Більш того, співробітниками лабораторії філії «Інфоксводоканал» постійно передаються проби води для вірусологічних досліджень в лабораторію державної установи «Одеський лабораторний центр Держсанепідслужби України».

Показники якості питної води в водопровідній мережі м. Одеси станом на 08.08.2019

№ п/п Найменування показників Значення Норматив ДСанПіН 2.2.4-171-10
2.2.4-171-10
1 Температура, градуси °С 25,2 не норм.
2 Забарвленість, градуси 12 ≤20
3 Каламутність, мг/дм3 0,36 ≤1,5
4 рН (водневий показник), од.рН 7,45 6,5-8,5
5 Амоній, мг/дм3 <0,1 ≤0,5
6 Нітрити, мг/дм33 <0,003 ≤0,5
7 Хлориди, мг/дм3 27,0 ≤250
8 Загальна жорсткість, ммоль/дм3 3,9 ≤7,0
9 Загальна лужність, ммоль/дм3 3,0 0,5-6,5
10 Хлор залишковий вільний, мг/дм3 0,30 0,3-0,5
11 Хлор залишковий зв’язаний, мг/дм3 0,50 0,8-1,2
12 Окиснюваність, мг/дм3 2,40 ≤5,0
13 Сухий залишок, мг/дм3 312,0 ≤1000
14 Залізо загальне, мг/дм3 <0,1 ≤0,2
15 Загальне мікробне число, КУО/см3 2 ≤100
16 Загальні коліформи, КУО/100см3 не виявлено відсутність
17 E.coli, КУО/100см3 не виявлено відсутність
18 Ентерококи, КУО/100см3 не виявлено відсутність

Вода відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Wildcard SSL