Пільги з оплати за послуги водоспоживання

ТОВ «Інфокс» філія «Інфоксводоканал» надає перелік пільг на послуги водопостачання, передбачені Законами України та іншими нормативно-правовими документами.

У разі, якщо споживач потрапляє під кілька категорій пільговиків, на нього поширюється та пільга, яка компенсує більше витрат, якщо законодавством не передбачено інше.

№ з/п Назва категорії пільговика % Стаття Закону
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ, ГАРАНТIЇ ЇХ СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ»
1 Учасник бойових дiй 75 Стаття 12
2 Учасник вiйни 50 Стаття 14
3 Член сiм'ї загиблого (померлого) ветерана вiйни 50 Стаття 15
4 Iнвалiд вiйни 1, 2, 3 груп 100 Стаття 13
5 Особа з особливими заслугами 100 Стаття 16
6 Вдова (вдiвець) особи з особливими заслугами 100
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНI ЗАСАДИ СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВЕТЕРАНIВ ПРАЦI ТА IНШИХ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВIКУ В УКРАЇНI»
7 Вдова (вдiвець) особи з особливими трудовими заслугами 100 Стаття 9
8 Особа з особливими трудовими заслугами 100
9 Батьки померлої особи з особливими трудовими заслугами 100
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНIВ ВIЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ВЕТЕРАНIВ ОРГАНIВ ВНУТРIШНIХ СПРАВ I ДЕЯКИХ IНШИХ ОСIБ ТА ЇХ СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ»
10 Ветеран служби цивiльного захисту 50 Стаття 6
11 Вдова (вдiвець) ветерана служби цивiльного захисту 50
12 Ветеран Державної кримiнально-викoнавчої служби 50
13 Вдова (вдiвець) ветерана Державної кримiнально-виконавчої служби 50
14 Ветеран податкової мiлiцiї 50
15 Вдова (вдiвець) ветерана податкової мiлiцiї 50
16 Ветеран вiйськової служби 50
17 Вдова (вдiвець) ветерана вiйськової служби 50
18 Ветеран органiв внутрiшнiх справ 50
19 Вдова (вдiвець) ветерана органiв внутрiшнiх справ 50
20 Ветеран державної пожежної охорони 50
21 Вдова (вдiвець) ветерана державної пожежної охорони 50
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС I СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКI ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛIДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ»
22 Опiкун дiтей померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою 50 Стаття 20
23 Особа (ЧАЕС) - 1 категорiя 50
24 Особа (ЧАЕС) - 2 категорiя - лiквiдатор 50 Стаття 21
25 Особа (ЧАЕС) - 2 категорiя - потерпiлий 50
26 Особа (ЧАЕС) - 4 категорiя Стаття 23
27 Дружина (чол.) (ЧАЕС) померлого громадянина 50 Стаття 20
28 Дитина (ЧАЕС) - iнвалiд 50 Стаття 30
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО РЕАБIЛIТАЦIЮ ЖЕРТВ ПОЛIТИЧНИХ РЕПРЕСIЙ НА УКРАЇНI»
29 Реабiлiтована особа 50 Стаття 6
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СОЦIАЛЬНИЙ I ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВIЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦIВ ТА ЧЛЕНIВ ЇХ СIМЕЙ»
30 Батьки вiйськовослужбовця, який став iнвалiдом 50 Стаття 12
31 Вдова (вдiвець) вiйськовослужбовця, її (його) дiти 50 Стаття 18
32 Дружина (чоловiк) вiйськовослужбовця, який пропав безвiсти, її (його ) дiти 50
33 Батьки загиблого вiйськовослужбовця 50 Стаття 12, 14
34 Iнвалiд вiйськової служби 50 Стаття 12
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО МIЛIЦIЮ»
35 Податковий мiлiцiонер на пенсiї 50 Стаття 22
36 Працiвник кримiнально-виконавчої системи на пенсiї 50 Стаття 22
37 Непрацездатний член сiм'ї загиблого працiвника кримiнально-виконавчої системи 50 Стаття 23 ч. 5
38 Мiлiцiонер на пенсiї 50 Стаття 22
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ»
39 Пожежник на пенсiї 50 Стаття 22
40 Непрацездатний член сiм'ї загиблого пожежника 50 Стаття 23
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СЛУЖБУ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
41 Вiйськовослужбовець СБУ на пенсiї 50 Стаття 12
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ»
42 Слiдчий прокуратури на пенсiї 50 Стаття 49
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС СУДДIВ»
43 Суддя у вiдставцi 50 Стаття 44
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДIТЕЙ ВIЙНИ»
44 Дитина вiйни 25 Стаття 5
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЖЕРТВИ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛIДУВАНЬ»
45 Жертви нацистських переслiдувань 75 Стаття 6 (1)
46 Жертви нацистських переслiдувань - iнвалiд 1 групи 100 Стаття 6 (2)
47 Жертви нацистських переслiдувань, ст. 6 (2) - iнвалiд 2 групи 100 Стаття 6 (2)
48 Жертви нацистських переслiдувань, ст. 6 (2) - iнвалiд 3 групи 100 Стаття 6 (2)
49 Жертви нацистських переслiдувань, ст. 6(3) 50 Стаття 6 (3)
50 Жертви нацистських переслiдувань, ст. 6 (4) 50 Стаття 6 (4)
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ СПЕЦIАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ В УКРАЇНI»
51 Ветеран Державної служби спецiального зв'язку 50 Стаття 21
52 Вдова (вдiвець) ветерана Державної служби спецiального зв'язку 50 Стаття 21
53 Батьки та члени сiм'ї працiвника Держ. служби спецзв'язку, який загинув(помер), пропав безвiсти або став iнвалiдом 50 Стаття 21
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРАВОВI ЗАСАДИ ЦИВIЛЬНОГО ЗАХИСТУ»
54 Батьки та члени сiмї працiвника цивiльного захисту, який загинув(помер), пропав безвiсти  або став iнвалiдом 50 Стаття 59
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА»
55 Багатодiтна сiм'я 50 Стаття 13
Рішення сесії міської ради м. Одеси №1954-ХХІІІ від 26.01.01р.
56 Інваліди по зору 40 п. 48
57 Інваліди по зору 1 групи 50

Для уточнення та Отримання пільг та патенти звертатися до Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради (для мешканців м. Одеса).

«Про порядок оформлення субсидії та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 з 27.12.2018 встановлено такі соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо яких держава надає пільги та встановлює субсидії в наступному обсязі:

  • для користування послугами централізованого водопостачання – 2 куб.метра на одну особу в місяць при наявності централізованого гарячого водопостачання і 3,6 куб.метра на одну особу в місяць при відсутності централізованого гарячого водопостачання;
  • для користування послугами централізованого водовідведення – 3,6 куб.метра на одну особу в місяць.

В разі відсутності квартирного приладу обліку холодної води інвалідам війни та членам їх сімей, на яких відповідно до законодавства поширюються пільги, нарахування плати за послуги водопостачання та водовідведення здійснюється з урахуванням вищевказаних соціальних нормативів.

Споживання понад встановлених соціальних норм оплачується абонентом без урахування пільг.

Wildcard SSL