Структура водовідведення

Система водовідведення являє собою комплекс мереж і споруд, призначених для організованого прийому стічних вод, що утворюються внаслідок життєдіяльності населення, роботи підприємств та атмосферних опадів, транспортування, а також їх очищення перед скиданням у водойму.

Система водовідведення Одеси розділена на два басейни каналізування - Північний і Південний.

Північний басейн – загальноспливна система (спільне відведення зливових і господарсько-побутових стоків).

Південний басейн – роздільна система відведення зливових і господарсько-побутових стоків.

В систему водовідведення входять вуличні, внутрішньоквартальні та внутрішньодворової мережі, які самопливом транспортують стічну воду від споживачів до 27 каналізаційним насосних станцій. Потім за допомогою напірних трубопроводів стічна вода перекачується на відповідні станції біологічної очистки (СБО) «Північна» або «Південна».

Загальна протяжність мереж водовідведення становить 689,319 км. найбільш типовими є діаметри від 300 до 1200 мм.

Експлуатацію споруд щодо відведення стічних вод від споживачів м. Одеси на каналізаційні очисні споруди (СБО «Північна» і «Південна») здійснює служба «Горканализация».

Wildcard SSL