Технологія очищення води

Джерелом водопостачання є р. Дністер, що протікає в 40 км від міста Одеси по територіях Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Вінницької областей України та республіки Молдова.

Вода з річки Дністер забирається в двох місцях, надходить на водоочисну станцію ВОС «Дністер». В даний час транспортування води споживачам здійснюється системою головних водоводів, діаметрами від 700 до 1400 мм.

Знезараження, накопичення і розподіл води в містах і населених пунктах проводиться локальними системами водопостачання кожного населеного пункту, до складу яких входять резервуари чистої води, насосні станції, хлораторні і розвідні мережі.

Подача очищеної питної води в систему головних водоводів здійснюється насосними станціями II-го підйому ВОС «Дністер». Система головних водоводів складається з 7-ми водоводів і Кароліно-Бугазького водоводу.

На сьогодняшній день підприємство очищує і подає споживачам в середньому 350-450 тис. м.³води/добу, яка відповідає вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання ЛЮДИНОЮ».

Технологічна схема очищення води на ВОС «Дністер» в цілому складається з чотирьох самостійних блоків, що включають споруди для попереднього відстоювання, реагентної обробки води, фільтрування та знезараження.

Підготовка питної води на ВОС «Дністер» здійснюється на 2-х майданчиках, так звані «стара» (3 блоки) і «нова» (2 блоки), що мають різний набір споруд.

На «старому» майданчику забрана з річки вода через водоприймальний ківш і рибозахисні пристрої (РЗП) направляється в канал-відстійник – перший ступінь очищення. З каналу-відстійника вода самопливом надходить в розподільний канал, звідки насосними станціями I-го підйому подається на три блоки контактних фільтрів – II-й ступінь очищення. Сюди ж подається коагулянт. Після очищення вода знезаражується і самопливом надходить в резервуари чистої води (РЧВ). З РЧВ вода насосними станціями II-го підйому по трьох водоводах подається споживачам.

На «новий» майданчик вода забирається з р. Дністер, надходить через водоприймальний ківш і рибозахисні споруди у водопідвідний канал, і далі насосами станції I-го підйому подається на очистку: блок швидких фільтрів №4 і блок очисних споруд №5, що складається з горизонтальних відстійників і швидких піщаних фільтрів. Після очищення вода хлорується і надходить в РЧВ, далі насосами станції II-го підйому транспортується по мережі водоводів споживачам.

Блоки швидких фільтрів працюють за одноступінчастою схемою очищення – контактна коагуляція води в товщі фільтруючого завантаження.

Блок №5 – за двоступеневою схемою – об'ємна коагуляція в відстійниках і контактна коагуляція в товщі фільтруючого завантаження.

Всього на станції в роботі знаходяться 69 фільтрів, для завантаження яких використовується кварцовий пісок.

Wildcard SSL