Права та обов`язки споживачів

Права та обов'язки споживачів, місце та порядок одержання інформації споживачами

    • та обов'язки споживачів

Відповідно до пункту 37 Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 (далі – Правила), споживач має право на:

 1. підключення в установленому порядку до системи централізованого водопостачання та водовідведення;
 2. забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та правилам, кількість і режим постачання якої визначаються на договірних засадах відповідно до нормативів питного водопостачання;
 3. одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води та режим її постачання;
 4. забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимої концентрації та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;
 5. пред'явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам, інших порушень вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;
 6. своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і договором;
 7. одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;
 8. відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об'єкт нерухомого майна);
 9. усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні послуг;
 10. зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;
 11. неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об'єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження відповідно до умов договору;
 12. отримання від виконавців штрафу за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі, визначеному законодавством або договором;
 13. проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;
 14. складення та підписання актів-претензій у зв'язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
 15. отримання без додаткової оплати від виконавця або визначеної власником (співвласниками) особи, що здійснює розподіл обсягів послуг, детального розрахунку такого розподілу;
 16. отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;
 17. розірвання договору про надання послуг за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати його розірвання та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

Згідно з пунктом 38 Правил індивідуальний споживач зобов'язаний:

 1. раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоку із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;
 2. не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;
 3. вчасно повідомляти виконавцеві про виявлені пошкодження на об'єктах централізованого водопостачання і водовідведення, які йому належать або якими він користується;
 4. утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;
 5. укладати договір у порядку і випадках, визначених законом;
 6. своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
 7. забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуг відповідно до договору та не втручатися в їх роботу;
 8. проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна багатоквартирного будинку, яке обслуговує більше одного житлового та/або нежитлового приміщення, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;
 9. оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені договорами;
 10. допускати у своє житло (інший об'єкт нерухомого майна) виконавця або його представника у порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку, що забезпечують ведення індивідуального обліку споживання послуг у квартирі (приміщенні) багатоквартирного будинку;
 11. дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об'єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
 12. забезпечувати своєчасну підготовку об'єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 13. у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором;
 14. інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об'єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;
 15. надавати виконавцеві або визначеній власником (співвласниками) особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, показання наявних вузлів обліку, що забезпечують ведення індивідуального обліку споживання послуг у квартирі (приміщенні) багатоквартирного будинку, в порядку та строки, визначені договором;
 16. дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм.

У свою чергу, відповідно до пункту 39 Правил колективний споживач має право:

 1. укладати договір відповідно до свого статуту в інтересах споживачів, об'єднаних таким колективним споживачем;
 2. розірвати договір, укладений ним в інтересах споживачів, об'єднаних таким колективним споживачем, попередивши про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання.

Згідно з пунктом 40 Правил колективний споживач зобов'язаний:

 1. допускати до об'єктів нерухомого майна, що належать колективному споживачеві, а також місць загального користування і допоміжних приміщень багатоквартирних будинків (для об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) виконавця або його представників у порядку, визначеному законом і договорами, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів вимірювальної техніки;
 2. у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором для споживачів, об'єднаних таким колективним споживачем;
 3. забезпечувати розподіл між споживачами, об'єднаними таким колективним споживачем, обсягу спожитих послуг відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг (крім випадку, коли співвласниками визначено особу, що здійснює розподіл обсягів послуг);
 4. у разі безпосереднього здійснення розподілу обсягу послуг між споживачами у будівлі надавати споживачам, об'єднаним таким колективним споживачем, детальний розрахунок розподілу між ними обсягу спожитих послуг, а в разі ведення обліку послуг засобами вимірювальної техніки вузла обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної послуги в будівлі (її частині), – інформацію про їх показання.
    • та порядок одержання інформації споживачами від НКРЕКП

Для подання письмового запиту запитувач може отримати форми запитів на інформацію у відділі документообігу та архівної справи Управління документального забезпечення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, каб. № 102 по вул. Смоленській, 19, м. Київ, або роздрукувати їх з офіційного вебсайту НКРЕКП new.nerc.gov.ua:

 • для фізичних осіб файл форми запиту скачати тут ( .zip , 8.98 Кб );
 • для юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи файл форми запиту скачати тут ( .zip , 9.33 Кб ) .

Порядок складання запиту дивитись тут.

    • та контакти одержання інформації споживачами від філії “Інфоксводоканал”:

- Інформаційний центр філії “Інфоксводоканал” – тел.0-800-307-505 (цілодобово, безкоштовно з усіх номерів телефонів)

- вул.Басейна, 5, м.Одеса, 65039 (для подання письмових запитів)

 • Повідомлення

  news img
  07.06.2024

  “Інфоксводоканал” оновив майже 2 тисячі метрів каналізаційного колектору в Київському районі Одеси

  #працюємодлявас🇺🇦

 • Тарифи

  news img
  31.05.2024

  Увага! З 01.06.2024 змінюються тарифи

  Змінюються тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення споживачам всіх категорій, окрім населення

 • Відключення

  news img
  06.06.2024

  Увага, аварійне відключення води у частині Одеського району 07 червня 2024 року!

  07 червня 2024 року з 00:30 до 23:50 буде припинено подачу води

 • Події

  news img
  22.04.2024

  Фахівці "Інфоксводоканалу” здали кров для захисників України

  Кров для потреб поранених військових